Regulamin ochrony danych osobowych

Szanowni Klienci, 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów w celach marketingowych przez Bellis Salon Urody & SPA Jolanta Knop.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bellis Salon Urody & SPA Jolanta Knop z siedzibą w Opocznie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– osobiście lub listownie na adres: ul. Edmunda Biernackiego 5, 26-300 Opoczno
– telefonicznie: +48 609 290 956 – mail: salonurodybellis@gmail.com

 

2. Inspektor ochrony danych

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszych serwisach WWW, w tym na naszej stronie internetowej http://www.salonurodybellis.pl/

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać smsy i/lub maile, dzwonić z informacjami o naszych promocjach oraz organizowanych konkursach.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umawiania i potwierdzania wizyt.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa;

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie dokumentacji księgowej – 5 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym dostarczające i wspierające Systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody,

  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

8.Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej za pomocą wniosku umożliwiającego identyfikację. Państwa żądania wycofania zgody realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.